W paczce ZIP, którą otrzymasz od nas po publikacji zdjęć w Google Street View, znajdziesz pliki ze swoimi zdjęciami 360° w formacie JPEG, wyposażone w metadane niezbędne do opublikowania ich jako zdjęcia interaktywne, tj. takie, w których użytkownik np. serwisu Facebook może samodzielnie zdecydować (kursorem, dotykiem lub poruszając swoim urządzeniem), którą część zdjęcia chce oglądać.

  1. Rozpocznij tworzenie postu Facebookowego

  2. Przeciągnij plik z wybranym zdjęciem 360° na powyższe okienko

  3. Gdy okienko tworzenia nowego postu wyświetli podgląd zdjęcia, naciśnij na nim przycisk “Edit”/"Edytuj"

  4. Obróć zdjęcie za pomocą kursora, aby wskazać kierunek początkowy i zatwierdź go naciskając "Save"/"Zapisz"

  5. Wprowadź treść, którą chcesz opatrzyć zdjęcie i naciśnij "Post"/"Opublikuj".

Tak opublikowany post umożliwi oglądającym samodzielne obracanie osadzonego zdjęcia 360°, jak na przykładzie postu ZOO Łódź poniżej:

Zobacz również

Back to Top